Lista projekata

Što je bila vizija projekta?
Dekorativnim vodenim zidovima Liquid zatvoriti jedan dio recepcije u poslovnom prostoru. Trebalo je “nešto” što će klijente preusmjeriti na drugi dio recepcije a u isto vrijeme neće previše zatvoriti prostor ni oduzeti puno dnevnog svijetla.

Rezultati projekta?
Zadovoljan klijent, te ispunjavanje postavljenih ciljeva. Uz jedan planirani bubble wall, napravljen je još i cascade vodeni zid na samom pultu. U planu su još dva projekt sa Liquid.hr za isti poslovni prostor.